Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skokanský trénink - rozvoj odrazových schopností v základním tréninku

Skokanský trénink - rozvoj odrazových schopností v základním tréninku

Metodika - k tematu ze servru www.atletika.cz.

Skokanský trénink - rozvoj odrazových schopností v základním tréninku

Stanislav Joukal   

 

Neděle, 17. prosince 2006

 

 

 

Atletika jako sport, který chce být mezinárodně úspěšný, se neobejde bez práce s talenty. Proto se různým způsobem pracuje s mládeží často od útlého věku. To je jistě dobré, ale nemohu se zbavit dojmu, že ne vždy cesta zvolená pro to, aby se mladý sportovec stal atletem, je vždy ideální. Můj názor je veden zkušeností, že začínat kolem 13 – 14 let se zaměřením na skoky je dostačující. Nezbytná před tímto věkem je ale alespoň tříletá všestranná průprava. Ta by měla motivovat pro trénování se skokanským zaměřením od vyššího věku

 

 

 

Jak často trénovat v mládežnickém věku? Nejen u nás, ale ve sportovně vyspělých zemích typu USA, Ruska a dalších je talentovaná mládež centralizována a dobře trénována s patřičnou tréninkovou frekvencí. Bylo by příjemné trénovat pravidelně a málo , ale to v dnešní době nestačí. Dvoufázové tréninky, sportovní soustředění, tréninky o prázdninách jsou nezbytnou součástí celoroční práce trenérů. Výsledky na MSJ ukazují, že mládež v tomto věku dosahuje výsledků dospělých a tomu musí odpovídat také tréninková příprava. Tréninkové dávky je dobré rozdělit do více tréninkových jednotek v týdnu (v přípravném období 8- 10 tréninků). Jednotlivé disciplíny (výška, dálka, trojskok, tyč) mají svá specifika, ale také společné základy. Pro mládež je typické častější trénování vedené pestrým způsobem. Základem je permanentní rozvoj rychlosti, síly, obratnosti a techniky. Trenér musí mít nejen patřičné vybavení (videokamera, kinogram, fotodokumentace), ale hlavně "video v oku". Musí poznat ve zlomcích sekundy chyby a umět dobře poradit

 

Společnou základnou jsou výsledky testování jednotlivých disciplín. Vysoká výkonnost je dána rozvojem vybraných pohybových vlastností. Chceme-li dosáhnout v dospělosti vysokých sportovních výkonů, musíme se snažit o harmonický rozvoj všech pohybových vlastností. Sjednocení na testech a jejich srovnání je nezbytné. Sám pravidelně provádím se svěřenci testování odrazových schopností dvakrát ročně a jejich výsledky jsou podkladem pro odhalení možností u nových členů skupiny. Jako disciplíny testuji: výskok z místa, výskok z rozběhu, dálku z místa, pětiskok po odrazové noze, pětiskok po neodrazové noze, desetiskok z místa. Protože nemáme přesné měřící zařízení na měření rychlosti, jsme nuceni měřit rychlost až na závodech. To je špatné, ale co se dá dělat?

 

 

 

U svých svěřenců jsem naměřil tyto nejlepší výkony v kategorii dospělých:

 

 • výskok z místa: Štěpán Wagner (83cm), Zuzana Hlavoňová (68cm)

   

 • výskok z rozběhu: Michal Špak (106cm), Zuzana Hlavoňová (80cm)

   

 • skok daleký z místa: Štěpán Wagner (334cm), Zuzana Hlavoňová (258cm)

   

 • pětiskok po odrazové noze: Josef Janda (16,96m), Markéta Nevrklová (11,98m)

   

 • pětiskok po neodrazové noze: Josef Janda (16,24m), Markéta Nevrklová (11,68m)

   

 • desetiskok: Josef Janda (35,27m), Zuzana Hlavoňová (27,82m)

   


Rozvoj odrazové síly je významný u zvyšování výkonnosti skokanských disciplín a do značné míry ovlivňuje výkonnost.

ve sprintech. Trénink výbušného projevu síly svalstva dolních končetin je podstatnou částí tréninku všech skokanských disciplín. Výběr cviků pro rozvoj odrazové síly je námětem pro skokanské trenéry
Získáním poznatků z této oblasti vytváříme trénink odpovídající zvláštnostem jednotlivých věkových kategorií až po pozdější vrcholový trénink. Mezi jednotlivými stupni rozvoje rychlosti, síly a vytrvalosti je úzká vzájemná souvislost. Proto v základním kondičním tréninku nesmíme podceňovat správné technické provádění jednotlivých pohybů. Rozvoj koordinačních schopností a technických dovedností souvisí s rozvojem odrazových schopností. To znamená, že při rozvoji všestranné kondice je nutné volit takové tréninkové prostředky, které kladou nároky na technické, koordinační a odrazové schopnosti jedince. Při tréninku odrazové síly musíme respektovat úkoly dané základním tréninkem, tj. udržet u mladého sportovce pomocí obecného a speciálního tréninku rozvoj kondičních schopností a technických dovedností.

Základním úkolem tréninku odrazové síly je rozvoj jednotlivých komponentů:

 

1.        všeobecné odrazové síly

 

2.        výbušné, respektive rychlé síly

 

3.        koordinace pohybů

 


Tyto tři komponenty se navzájem podmiňují a určují stupeň účinnosti odrazové síly v jakékoliv skokanské disciplíně. Při tom vzniká jistá metodika postupu rozvoje odrazové síly dle pořadí jednotlivých komponentů. Tedy v pořadí od všeobecné odrazové síly k rozvoji výbušné síly až ke zlepšení správného provádění techniky odrazu, nebo celého pohybu.

Rozvoj všeobecné horizontální a vertikální odrazové schopnosti je předpokladem pro rozvoj výbušnosti, protože určitý stupeň únavy svalstva dolních končetin teprve umožní opakovanou výbušnost pohybu. Použitím tréninkových pomůcek a metod přiměřeným věkovým zvláštnostem vytvoříme předpoklady pro cílevědomou fyzickou přípravu skokanských disciplín. Důkladným posílením svalstva, vaziva, kloubů a kostí dolních končetin ve smyslu jejich stavby, dobrou přizpůsobivostí zátěžím skokanského charakteru, vytváříme dobré podmínky pro vlastní trénink odrazové síly.

Mimo jiné jsou tímto rozsáhlým a rozmanitým tréninkem odrazové síly vytvořeny i předpoklady pro nácvik vlastní techniky skoků do dálky i do výšky. Tím vzniká návaznost úspěchů nácviku a zdůraznění jednotlivých skokanských technik a dovedností na určitý stupeň všeobecné odrazové síly a jeho převedení na složku výbušnosti. V důsledku toho se zaměřuje stavba tréninku odrazové síly na tyto jednotlivé složky:

 

1.        rozvoj přizpůsobivosti zátěže jak aktivního, tak pasivního pohybového ústrojí

 

2.        technický nácvik a získání dovedností použitím speciálních a základních cviků

 

3.        rozvoj důležitých speciálních charakterových vlastností jako jsou odvaha, ochota riskovat, pohotové nasazení síly atd.

 


Volba tréninkových prostředků pro rozvoj odrazové síly by se měla konat pod těmito zornými úhly:

1. Tréninkové cviky odpovídající cílům a úkolům stanoveného základního tréninku, tzn. že tyto cviky mají obecně a speciálně přípravný charakter. Nepoužívají se zde zvláštní, speciální, případně doplňující
  cviky.

2. Tréninkové cviky odpovídající stáří a vývojovým možnostem atletů. Tyto cviky přispívají především
  všeobecnému rozvoji a k zvýraznění přizpůsobivosti zatížení, nevyvolávají žádné nebezpečí
  případného zranění (švihadla).

3. Je třeba volit takové cviky které sportovce emocionálně naladí. Tím pomáhají rozvoji vůle
  (skoky do hloubky).

4. Cviky, které odpovídají stoupajícím nárokům přípravy dalšího tréninkového roku.

5. Při volbě cviků je nutné rozlišovat mezi cviky odrazové síly, které:

    a) neodpovídají pohybovému složení závodních skoků, ale vyvolávají všeobecně dobrý kondiční
        a koordinační účinek (např. odrazy snožmo, víceskoky, podřepy-výskoky)

    b) cviky, které částečně odpovídají pohybovému složení závodních skoků, ale se zřetelem
        k zátěži kladou větší nároky a požadavky na provádění (lehké koordinační cviky)

    c) cviky, které se blíží svou strukturou co nejvíce složení jednotlivých prvků skokanských disciplín
        (specielní přípravné cviky, odrazy jednonož přes překážky)

    d) cviky plně odpovídající pohybovému složení skokanských disciplín vzhledem k utváření odrazu
        (opakované odrazy jednonož - levá, pravá, horizontální, vertikální; skokanská cvičení formou her,
        honiček, nebo závodů; skoky s použitím odrazového můstku)

Stavba zátěže

 

 • v jedné sérii: 3-6 opakování

   

 • každý cvik: 2-4 série

   

 • přestávka mezi sériemi: 1-2 min

   

 • přestávka mezi cviky 1/2 - 1 min

   

 • celkový počet opakování v jednom tréninku: 80- 100x

   

 • celková doba v jedné tréninkové jednotce : 20-25 min

   


Závěrem k této problematice je důležité poznamenat, že k rozvoji všeobecné odrazové síly a výbušnosti v základním tréninku se používají výhradně skokanské cviky buď horizontální nebo vertikální a případně jejich kombinace. Provádějí se buď snožmo nebo jednonož. Cvičí se buď pouze s vahou vlastního těla, u vyspělých skokanů se přidávají skokanské vesty, pytle s pískem, manžety apod.